Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-14)

МАРКЕРИ АНГІОГЕНЕЗУ У ХВОРИХ НА ГНІЗДОВУ АЛОПЕЦІЮ

Доц. І. М. СЕРБІНА
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Показано дисбаланс маркерів ангіогенезу, який характеризується зміною вмісту VEGF, sVEGFR1, EGF та показників системи NO, що може створювати умови для розвитку ендотеліальної дисфункції, імунозапальних реакцій і свідчить про безпосереднє залучення їх у механізми формування гніздової алопеції. Отримані результати свідчать про те, що порушення стану ангіогенних факторів можуть розглядатися як потенційні терапевтичні мішені при гніздовій алопеції.

Ключові слова: гніздова алопеція, ангіогенез, ендотеліальна дисфункція.

МАРКЕРЫ АНГИОГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ

И. М. СЕРБИНА

Показан дисбаланс маркеров ангиогенеза, который характеризуется изменением уровня VEGF, sVEGFR1, EGF и показателей системы NO, что может создавать условия для развития эндотелиальной дисфункции, иммуновоспалительных реакций и свидетельствует о непосредственном вовлечении их в механизмы формирования гнездной алопеции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что нарушения состояния ангиогенных факторов могут рассматриваться как потенциальные терапевтические мишени при гнездной алопеции.

Ключевые слова: гнездная алопеция, ангиогенез, эндотелиальная дисфункция.

MARKERS OF ANGIOGENESIS IN PATIENTS WITH ALOPECIA AREATA

I. M. SERBINA

The imbalance of angiogenesis markers has been shown. It is characterized by a change in the content of VEGF, sVEGFR1, EGF and the indices of the NO system, which can create conditions for the development of endothelial dysfunction, immune inflammatory responses and indicate their direct involvement into the mechanisms of alopecia areata formation. The results obtained indicate that the disorders of angiogenic factors can be considered as potential therapeutic targets in alopecia areata.

Key words: alopecia areata, angiogenesis, endothelial dysfunction.
Завантажити статтю в форматі PDF (140 KB)
Наверх