Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ХІРУРГІЯ

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ХИРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ГОСТРОМУ ХОЛАНГІТІ

Доц. В. А. ВОВК
КНП "Обласна клінічна лікарня", Харків, Україна

Обґрунтовано послідовність проведення хірургічних втручань при гострому холангіті, а саме − ендоскопічних, черезшкірних, лапароскопічних та відкритих методик. Практика свідчить, що у більшості випадків хворі потребують кількох операцій.

Ключові слова: гострий холангіт, ендоскопічні втручання, черезшкірні втручання, лапароскопія.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСТРОМ ХОЛАНГИТЕ

В. А. ВОВК

Обоснована последовательность проведения хирургических вмешательств при остром холангите, а именно − эндоскопических, чрескожных, лапароскопических и открытых методик. Практика свидетельствует, что в большинстве случаев больные нуждаются в нескольких операциях.

Ключевые слова: острый холангит, эндоскопические вмешательства, чрескожные вмешательства, лапароскопия.

PROTOCOL OF PERFORMING VARIOUS TYPES OF SURGICAL INTERVENTIONS IN ACUTE CHOLANGITIS

V. A. VOVK

The protocol of surgical interventions in acute cholangitis, in particular endoscopic, percutaneous, laparoscopic and open methods, is justified. The practice confirmed that in most cases, patients needed several surgeries.

Key words: acute cholangitis, endoscopic intervention, percutaneous intervention, laparoscopy.


Завантажити статтю в форматі PDF (94 KB)
Наверх