Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

Доц. І. С. БОРИСОВА1, Б. В. МАЗУР2, В. В. СОКОЛЕНКО2
1 ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України"
2 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Дніпропетровській області, Дніпро, Україна

Проведено аналіз стану показників виробничого травматизму в Україні та Дніпропетровській області за 2017 р. Результати дослідження засвідчили, що рівень виробничого травматизму в Дніпропетровській області залишається досить високим, що віддзеркалює загальний стан проблеми в державі. Необхідність вирішення актуальної проблеми − зниження рівня травматизму на виробництві − обумовлює важливість розробки і впровадження науково−методичного забезпечення безпеки праці на основі управління професійними ризиками на різних рівнях управління з урахуванням передового досвіду зарубіжних країн.

Ключові слова: виробничий травматизм, професійні захворювання, Дніпропетровська область.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В УКРАИНЕ И ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

И. С. БОРИСОВА, Б. В. МАЗУР, В. В. СОКОЛЕНКО

Проведен анализ состояния показателей производственного травматизма в Украине и Днепропетровской области за 2017 г. Результаты исследования показали, что уровень производственного травматизма в Днепропетровской области остается достаточно высоким, что отражает общее состояние проблемы в государстве. Необходимость решения актуальной проблемы − снижения уровня травматизма на производстве − обусловливает важность разработки и внедрения научно−методического обеспечения безопасности труда на основе управления профессиональными рисками на разных уровнях управления с учетом передового опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: производственный травматизм, професиональные заболевания, Днепропетровская область.

THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL INJURIES IN UKRAINE AND DNIPROPETROVSK REGION IN 2017

I. S. BORYSOVA, B. V. MAZUR, V. V. SOKOLENKO

Occupational injuries in Ukraine and Dnipropetrovsk region in 2017 were analyzed. The results of the study showed that the level of occupational injuries in Dnipropetrovsk region remains high, which reflects the general problem in Ukraine. The necessity of solution of the urgent problem (reduction of injury level in the workplace) stipulates the need of development and implementation of scientific and methodological safety on the basis of professional risk management at different levels of management, taking into account the best practices of foreign countries.

Key words: occupational injuries, occupational diseases, Dnipropetrovsk region.


Завантажити статтю в форматі PDF (116 KB)
Наверх