Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ОРТОПЕДІЯ

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГІАЛІНОВОГО ХРЯЩА ПРИ ВИКОНАННІ РЕПАРАТИВНИХ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ХРЯЩОВИХ ДЕФЕКТІВ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Доц. А. В. ЛІТОВЧЕНКО1, доц. Л. А. РУБАН1, проф. О. В. МІРОШНИЧЕНКО2
1 Харківська академія фізичної культури
2 Харківський національний медичний університет, Україна

На підставі відмінностей морфофункціонального стану гіалінового хряща обґрунтовано доцільну хірургічну репаративну методику лікування локальних дефектів хряща колінного суглоба. Репаративна хірургічна методика глибокої тунелізації до кістковомозкової порожнини має регенераторні переваги над репаративними методиками − мікрофрактуризацією та субхондральною тунелізацією. Артроскопічна глибока тунелізація при локальних хрящових дефектах є патогенетично пріоритетною.

Ключові слова: мікрофрактуризація, субхондральна тунелізація, глибока тунелізація, хондромаляція, гіаліновий хрящ.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕПАРАТИВНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ХРЯЩЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА

А. В. ЛИТОВЧЕНКО, Л. А. РУБАН, Е. В. МИРОШНИЧЕНКО

На основе различий морфофункционального состояния гиалинового хряща обоснована хирургическая репаративная методика лечения локальных дефектов хряща коленного сустава. Репаративная хирургическая методика глубокой туннелизации до костномозговой полости имеет регенераторные преимущества перед репаративными методиками − микрофрактуризацией и субхондральной туннелизацией. Артроскопическая глубокая туннелизация при локальных хрящевых дефектах патогенетически приоритетна.

Ключевые слова: микрофрактуризация, субхондральная туннелизация, глубокая туннелизация, хондромаляция, гиалиновый хрящ.

MORPHOFUNCTIONAL STATE OF HYALINE CARTILAGE AT REPARATIVE TECHNIQUES OF LOCAL KNEE JOINT CARTILAGE DEFECTS TREATMENT

A. V. LITOVCHENKO, L. A. RUBAN, O. V. MIROSHNICHENKO

Based on the differences in the morphofunctional state of the hyaline cartilage, a surgical reparative technique for treatment of local knee joint cartilage defects was substantiated. The reparative surgical technique of deep tunneling to the bone marrow cavity has regenerative advantages over reparative methods by microfracturing and subchondral tunneling. Arthroscopic deep tunneling of local cartilage defects has pathogenetic priority.

Key words: microfracturing, subchondral tunneling, deep tunneling, chondromalacia, hyaline cartilage.


Завантажити статтю в форматі PDF (91 KB)
Наверх