Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

КЛІНІКО−ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРИХ МЕНІНГОКОКОВИХ ТА ПНЕВМОКОКОВИХ НЕЙРОІНФЕКЦІЙ У ДОРОСЛИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Канд. мед. наук А. В. СОХАНЬ
Харківський національний медичний університет, Україна

Визначено клініко−лабораторні особливості гострих менінгококових та пневмококових нейроінфекцій у дорослих. Оцінювалися клініко−анамнестичні дані та показники клінічних аналізів крові, цереброспінальної рідини хворих у динаміці захворювання. За результатами аналізу отриманих даних установлено найтиповіші прояви гострих менінгококових та пневмококових нейроінфекцій, лабораторні критерії для визначення тяжкості хвороби та прогнозу несприятливого перебігу хвороби.

Ключові слова: гострий менінгіт, менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, діагностика.

КЛИНИКО−ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ МЕНИНГОКОККОВЫХ И ПНЕВМОКОККОВЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А. В. СОХАНЬ

Определены клинико−лабораторные особенности острых менингококковых и пневмококковых нейроинфекций у взрослых. Оценивались клинико−анамнестические данные и показатели клинических анализов крови, цереброспинальной жидкости больных в динамике заболевания. По результатам анализа полученных данных установлены наиболее типичные проявления острых менингококковых и пневмококковых нейроинфекций, лабораторные критерии для определения тяжести болезни и прогноза неблагоприятного течения болезни.

Ключевые слова: острый менингит, менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, диагностика.

PRESENT−DAY CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTIC OF ACUTE MENINGOCOCCAL AND PNEUMOCOCCAL NEUROINFECTIONS IN ADULTS

A. V. SOKHAN

Clinical and laboratory features of acute meningococcal and pneumococcal neuroinfections in adults were determined. Clinical and anamnestic data and parameters of clinical test of blood and cerebrospinal fluid of patients in the course of the disease were evaluated. Based on the results of the analysis, the most typical clinical manifestations of acute meningococcal and pneumococcal neuroinfections, laboratory criteria for determining severity of the disease and the prognosis of an unfavorable course of the disease, were determined.

Key words: acute meningitis, meningococcal infection, pneumococcal infection, diagnosis.


Завантажити статтю в форматі PDF (96 KB)
Наверх