Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2016p.

ХІРУРГІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБОКОЇ ТУНЕЛІЗАЦІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХОНДРОМАЛЯЦІЙ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА

Проф. М. І. БЕРЕЗКА, А. В. ЛІТОВЧЕНКО, канд. мед. наук В. Г. ВЛАСЕНКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Дано оцінку клініко−функціональних результатів лікування пацієнтів із хондромаляціями суглобового хряща колінного суглоба 3−4−го ступенів тяжкості. Проведено порівняльний аналіз різних репаративних методик хірургічного лікування: мікрофрактуризації, підхрящової тунелізації та експонованої глибокої тунелізації зони хрящового дефекту. Запропонована хірургічна методика глибокої тунелізації зони хрящового дефекту має суттєві переваги.

Ключові слова: хондромаляція, суглобовий хрящ, колінний суглоб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛУБОКОЙ ТУННЕЛИЗАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХОНДРОМАЛЯЦИЙ СУСТАВНОГО ХРЯЩА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Н. И. БЕРЕЗКА, А. В. ЛИТОВЧЕНКО, В. Г. ВЛАСЕНКО

Дана оценка клинико−функциональных результатов лечения пациентов с хондромаляциями суставного хряща коленного сустава 3−4−й степеней тяжести. Проведен сравнительный анализ разных репаративных методик хирургического лечения: микрофрактуризации, подхрящевой туннелизации и экспонированной глубокой туннелизации зоны хрящевого дефекта. Предложенная хирургическая методика глубокой туннелизации зоны хрящевого дефекта имеет существенные преимущества.

Ключевые слова: хондромаляции, суставной хрящ, коленный сустав.

DETERMINING CLINICAL EFFICACY OF DEEP TUNNELING IN TREATMENT OF CHONDROMALACIA OF THE KNEE ARTICULAR CARTILAGE

M. I. BEREZKA, A. V. LITOVCHENKO, V. H. VLASENKO

Clinical and functional results of treatment of patients with grade 3 and 4 chondromalacia of the knee articular cartilage were assessed. Comparative analysis of various reparative surgical techniques: microfracturization, subchondral tunneling and exposed deep tunneling of cartilage defect zone was made. The proposed surgical technique of deep tunneling of cartilage defect zone has significant advantages.

Key words: chondromalacia, articular cartilage, knee joint.


Завантажити статтю в форматі PDF (472 KB)
Наверх