Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2016p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ГОСТРИХ НЕЙРОІНФЕКЦІЙ У ДОРОСЛИХ

Канд. мед. наук А. В. СОХАНЬ
Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано досвід використання полімеразної ланцюгової реакції цереброспінальної рідини у пацієнтів із нейроінфекціями різної етіології. Проведено оцінку етіологічної структури нейроінфекцій у ВІЛ−негативних і ВІЛ−позитивних пацієнтів. Показано, що полімеразна ланцюгова реакція значно підвищує етіологічне розшифрування гострих нейроінфекцій, що дає змогу поліпшити діагностику та ефективність лікування хворих.

Ключові слова: нейроінфекції, полімеразна ланцюгова реакція, етіологічна структура.

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ

А. В. СОХАНЬ

Проанализирован опыт использования полимеразной цепной реакции цереброспинальной жидкости у пациентов с нейроинфекциями различной этиологии. Проведена оценка этиологической структуры нейроинфекций у ВИЧ−негативных и ВИЧ−позитивных пациентов. Показано, что полимеразная цепная реакция значительно повышает этиологическую расшифровку острых нейроинфекций, что позволяет улучшить диагностику и эффективность лечения больных.

Ключевые слова: нейроинфекции, полимеразная цепная реакция, этиологическая структура.

POLYMERASE CHAIN REACTІON IN DIAGNOSIS OF ACUTE NEUROINFECTIONS IN ADULTS

A. V. SOKHAN

The experience of using polymerase chain reaction of cerebrospinal fluid in patients with different neuroinfections was analyzed. The etiological structure of neuroinfections in HIV−negative and HIV−positive patients was assessed. It is shown that polymerase chain reaction significantly increases etiological decoding of acute neuroinfections that can improve the diagnosis and treatment effectiveness.

Key words: neuroinfections, polymerase chain reaction, etiological structure.


Завантажити статтю в форматі PDF (479 KB)
Наверх