Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2016p.

НЕВРОЛОГІЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЕРІ У КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ СТУДЕНТІВ

Доц. Г. Г. СИМОНЕНКО
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Розглянуто роль психологічного тестування за допомогою ЕРІ у комплексному вегетологічному обстеженні студентів. Проаналізовано показники вегетативного тонусу, вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення діяльності поряд із показниками екстраверсії та нестабільності вищої нервової діяльності. Отримані дані свідчать про важливість комплексного обстеження із залученням психологічного тестування у виявленні автономних дисфункцій у студентів.

Ключові слова: тест EPI, нейропсихологічне обстеження, вегетативні дисфункції, студенти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕРІ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ

Г. Г. СИМОНЕНКО

Рассмотрена роль психологического тестирования с помощью EPI в комплексном вегетологическом обследовании студентов. Проанализированы показатели вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности наряду с показателями экстраверсии и нестабильности высшей нервной деятельности. Полученные данные свидетельствуют о важности комплексного обследования с использованием психологического тестирования в выявлении автономных дисфункций у студентов.

Ключевые слова: тест EPI, нейропсихологическое обследование, вегетативные дисфункции, студенты.

ЕРІ IN COMPLEX NEUROPSYCHOLOGICAL EVALUATION OF NEUROPSYCHOLOGICAL STATE IN STUDENTS

H. H. SYMONENKO

The questions about the role of psychological testing using EPI in complex autonomic examination of students are discussed. The indicators of autonomic tone, autonomic reactivity and autonomic activity promoting were analyzed along with the indicators of extraversion and non−stability of higher nervous activity. The obtained findings testify about significance of complex examination with psychological testing in detection of the autonomic dysfunctions.

Key words: Eysenck Personality Inventory, neuropsychological examination, autonomic dysfunctions, students.


Завантажити статтю в форматі PDF (483 KB)
Наверх