Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2016p.

ХІРУРГІЯ

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН МАЛОГО ТАЗА З ІНВАЗІЄЮ В СУДИННІ УТВОРЕННЯ

А. В. ЧИКІН
ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна

Подано результати хірургічного лікування 21 хворого з місцевопоширеними пухлинами малого таза. Активна хірургічна тактика, спрямована на радикальне лікування, дає змогу навіть при розповсюдженні пухлини на магістральні судини запобігти подальшому прогресуванню захворювання і тим самим подовжити життя хворих.

Ключові слова: пухлини малого таза, судини, хірургічне лікування.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ МАЛОГО ТАЗА С ИНВАЗИЕЙ В СОСУДИСТЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. ЧИКИН

Представлены результаты хирургического лечения 21 больного с местнораспространенными опухолями малого таза. Активная хирургическая тактика, направленная на радикальное лечение, позволяет даже при распространении опухоли на магистральные сосуды предупредить дальнейшее прогрессирование заболевания и тем самым продлить жизнь больных.

Ключевые слова: опухоли малого таза, сосуды, хирургическое лечение.

SURGICAL TREATMENT OF PELVIC TUMORS WITH INVASION OF THE VASCULAR FORMATIONS

A. V. CHIKIN

The results of surgical treatment of 21 patients with locally advanced pelvic tumors are presented. Active surgical tactics aimed at radical treatment, even at the large vessels involvement by the tumor, allows preventing further progress of the disease, thus prolonging the life of the patients.

Key words: small pelvis tumors, vessels, surgical treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (455 KB)
Наверх