Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

ХІРУРГІЯ

ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕДОСТІННЯ

Проф. В. В. БОЙКО, д-р мед. наук А. Г. КРАСНОЯРУЖСЬКИЙ, В. В. ТКАЧЕНКО
ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна

Подано результати аналізу лікування 113 пацієнтів із новоутвореннями середостіння. Доопераційна верифікація гістогенетичної належності пухлини, поширеності патологічного процесу дають змогу визначити обсяг втручання і тактику лікування. Застосування відеоторакоскопії порівняно з відкритими операціями зменшує післяопераційні ускладнення.

Ключові слова: новоутворення середостіння, діагностика, оперативне лікування, відеоторакоскопія.

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДОСТЕНИЯ

В. В. БОЙКО, А. Г. КРАСНОЯРУЖСКИЙ, В. В. ТКАЧЕНКО

Представлены результаты анализа лечения 113 пациентов с новообразованиями средостения. Дооперационная верификация гистогенетической принадлежности опухоли, распространенности патологического процесса позволяют определить объем вмешательства и тактику лечения. Применение видеоторакоскопии по сравнению с открытыми операциями уменьшает послеоперационные осложнения.

Ключевые слова: новообразования средостения, диагностика, оперативное лечение, видеоторакоскопия.

DIAGNOSIS AND TREATMENT TACTICS AT MEDIASTINAL NEOPLASIA

V. V. BOYKO, A. G. KRASNOYARUZHSKYI, V. V. TKACHENKO

The authors present the analysis of treatment of 113 patients with mediastinal tumors. Preoperative verification of the histogenetic type of the tumor, dissemination of the pathological process can determine the amount of intervention and treatment strategy. The use of allowed to reduce the amount of postoperative complications when compared with open surgery.

Key words: mediastinal neoplasia, diagnosis, surgery, videothoracoscopy.


Завантажити статтю в форматі PDF (489 KB)
Наверх