Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

ОРТОПЕДІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖНО−ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МОДЕЛІ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ З КОНСТРУКЦІЄЮ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ДЕФЕКТУ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Проф. О. Є. ВИРВА, І. В. ШЕВЧЕНКО
ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України", Харків, Україна

За допомогою методу математичного моделювання авторами встановлено напружно−деформовані стани в системі «ендопротез − стегнова кістка». Аналіз експериментально отриманих результатів дозволив визначити найбільш оптимальні співвідношення в конструкції даного протеза залежно від довжини резекції дистального відділу стегнової кістки.

Ключові слова: дистальний відділ стегнової кістки, математичне моделювання, модульні ендопротези, пухлинне ураження кісток, переломи ендопротезів, напружно−деформовані стани.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО−ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МОДЕЛИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ С КОНСТРУКЦИЕЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА

О. Е. ВЫРВА, И. В. ШЕВЧЕНКО

С помощью метода математического моделирования авторами установлены напряженно−дефор−мированные состояния в системе «эндопротез − бедренная кость». Анализ экспериментально полученных результатов позволил определить наиболее оптимальные соотношения в конструкции данного протеза в зависимости от длины резекции дистального отдела бедренной кости.

Ключевые слова: дистальный отдел бедренной кости, математическое моделирование, модульные эндопротезы при опухолевом поражении костей, переломы эндопротезов, напряженно−деформированные состояния.

INVESTIGATION OF STRESS−STRAIN STATE IN FEMUR MODEL WITH THE APPLIANCE FOR DISTAL DEFECT REPLACEMENT

O. YE. VYRVA, I. V. SHEVCHENKO

Using mathematical simulation the authors determined stress−strain states in the system implant − femur. Analysis of the experimental findings allowed determining the most optimal relationship in the design of this implant depending on the length of resection of the distal femur.

Key words: femur distal portion, mathematical simulation, modular implants in bone tumors, implant fracture, stress−strain states.


Завантажити статтю в форматі PDF (875 KB)
Наверх