Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ЗНАЧЕННЯ АНГІОГЕННИХ ЧИННИКІВ РОСТУ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА

Проф. М. О. ЩЕРБИНА1, канд. мед. наук М. В. МАКАРЕНКО2
1 Харківський національний медичний університет
2 Міський спеціалізований пологовий будинок № 5, Київ

Визначено рівні судинно−ендотеліального чинника росту, чинника росту плаценти, їх розчинного рецептора у сироватці крові жінок при синдромі затримки росту плода і неускладненій вагітності. З'ясовано, що зміни в їх продукції при синдромі затримки росту плода можуть бути скринінговими маркерами, які дають змогу вчасно почати профілактику й лікування цього ускладнення вагітності.

Ключові слова: ангіогенні чинники росту, синдром затримки росту плода, профілактика, лікування.

ЗНАЧЕНИЕ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Н. А. ЩЕРБИНА, М. В. МАКАРЕНКО

Определены уровни сосудисто−эндотелиального фактора роста, фактора роста плаценты, их растворимого рецептора в сыворотке крови женщин при синдроме задержки роста плода и неосложненной беременности. Выяснено, что изменения в их продукции при синдроме задержки роста плода могут служить скрининговыми маркерами, которые позволяют своевременно начать профилактику и лечение данного осложнения беременности.

Ключевые слова: ангиогенные факторы роста, синдром задержки роста плода, профилактика, лечение.

SIGNIFICANCE OF ANGIOGENIC GROWTH FACTORS IN PROGNOSIS OF FETAL GROWTH RETARDATION SYNDROME DEVELOPMENT

M. O. SCHERBYNA, M. V. MAKARENKO

The levels of vascular endothelial growth factor, placenta growth factor, their soluble receptor were determined in the blood serum in women at fetal growth retardation syndrome and uncomplicated pregnancy. It was found out that changes in their production could serve as screening markers allowing timely prevention and treatment of this pregnancy complication.

Key words: angiogenic growth factors, fetal growth retardation syndrome, prevention, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (161 KB)
Наверх