Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА

СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ І РЕЧОВИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДАНИМИ ДУПЛЕКСНОГО СКАНУВАННЯ ТА МАГНІТОРЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МІГРЕННЮ

Доц. В. Й. КАЛАШНІКОВ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Проаналізовано результати комплексного обстеження (дуплексне сканування та магніторезонансна томографія) пацієнтів із мігренню з аурою і без аури. Оцінено стан речовини головного мозку і церебральної гемодинаміки. За даними допплерографічного дослідження у пацієнтів із мігренню без аури переважали вазоспастичні реакції в середніх мозкових артеріях, при мігрені з аурою частіше відзначалася утруднена перфузія в середніх мозкових і хребетних артеріях.

Ключові слова: церебральна гемодинаміка, дуплексне сканування, магніторезонансна томографія, мігрень.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ И МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

В. И. КАЛАШНИКОВ

Проанализированы результаты комплексного обследования (дуплексное сканирование и магниторезонансная томография) пациентов с мигренью с аурой и без ауры. Оценивалось состояние вещества головного мозга и церебральной гемодинамики. По данным допплерографического исследования у больных мигренью без ауры преобладали вазоспастические реакции в средних мозговых артериях, при мигрени с аурой чаще отмечалась затрудненная перфузия в средних мозговых и позвоночных артериях.

Ключевые слова: церебральная гемодинамика, дуплексное сканирование, магниторезонансная томография, мигрень.

THE STATE OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND BRAIN SUBSTANCE ACCORDING TO DUPLEX SCANNING AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN MIGRAINE PATIENTS

V. Y. KALASHNIKOV

The findings of complex investigation (duplex scanning and magnetic resonance imaging) of migraine patients with aura and without it were analyzed. The state of brain substance and hemodynamics was assessed. Doppler ultrasound demonstrated that vasospastic reactions dominated in the medial cerebral arteries in patients with migraine without aura. Hindered perfusion in the medial cerebral and vertebral arteries was more frequent in patients with migraine with aura.

Key words: cerebral hemodynamics, duplex scanning, magnetic resonance imaging, migraine.


Завантажити статтю в форматі PDF (164 KB)
Наверх