Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

ІНТРААБДОМІНАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ ІЗ ДІАБЕТИЧНИМ КЕТОАЦИДОЗОМ

Проф. В. Й. ЛИСЕНКО, Р. П. БРИК
Харківська медична академія післядипломної освіти

Обстежено 85 пацієнтів із декомпенсованим цукровим діабетом та кетоацидозом. Установлено, що інтраабдомінальна гіпертензія спостерігається на ранніх стадіях декомпенсації і пов'язана зі зниженням показників кисневого забезпечення тканин, тому її необхідно коригувати у процесі інтенсивної терапії.

Ключові слова: діабетичний кетоацидоз, інтраабдомінальна гіпертензія, інтенсивна терапія, ентеральна оксигенація.

ИНТРААБДОМИНАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ КЕТОАЦИДОЗОМ

В. И. ЛЫСЕНКО, Р. П. БРЫК

Обследовано 85 пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом и кетоацидозом. Установлено, что интраабдоминальная гипертензия наблюдается на ранних стадиях декомпенсации и связана со снижением показателей кислородного обеспечения тканей, поэтому ее необходимо корректировать в процессе интенсивной терапии.

Ключевые слова: диабетический кетоацидоз, интраабдоминальная гипертензия, интенсивная терапия, энтеральная оксигенация.

INTRAABDOMINAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH DIABETIC KETOACIDOSIS

V. Y. LYSENKO, R. P. BRICK

The study involved 85 patients with decompensated diabetes mellitus and ketoacidosis. It was found out that intraabdominal hypertension was observed in the early stages of decompensation and was associated with reduction of oxygen supply of the tissues, thus requires correction in an intensive care unit.

Key words: diabetic ketoacidosis, intraabdominal hypertension, intensive care, enteral oxygenation.


Завантажити статтю в форматі PDF (156 KB)
Наверх