Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

НЕВРОЛОГІЯ

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ НАРУШЕНИЙ СНА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО−МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Н. В. ШУНИНА
ГЛПУ "Укрзалізницi"

Выявлены изменения структуры ночного сна у пациентов, которые перенесли черепно−мозговую травму различной степени тяжести. Определены клинические варианты нарушений сна (пресомнические, интрасомнические, постсомнические). Установлено, что при легкой черепно−мозговой травме происходят более значимые изменения структуры ночного сна, соответствующие интрасомническим нарушениям.

Ключевые слова: черепно−мозговая травма, пресомнические нарушения, интрасомнические нарушения, постсомнические нарушения.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ І ПРОЯВИ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ ПОРУШЕНЬ СНУ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЧЕРЕПНО−МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Н. В. ШУНІНА

Виявлено зміни структури нічного сну у пацієнтів, які перенесли черепно−мозкову травму різного ступеня тяжкості. Визначено клінічні варіанти порушень сну (пресомнічні, інтрасомнічні, постсомнічні). Встановлено, що при легкій черепно−мозковій травмі відбуваються більш значущі зміни структури нічного сну, які відповідають інтрасомнічним порушенням.

Ключові слова: черепно−мозкова травма, пресомнічні порушення, інтрасомнічні порушення, постсомнічні порушення.

STRUCTURAL CHANGES AND MANIFESTATIONS OF CLINICAL VARIANTS OF SLEEP DISORDERS IN LONG−TERM PERIOD OF TRAUMATIC BRAIN INJURY

N. V. SHUNINA

The changes of the structure of night sleep in patients with traumatic brain injury of varying severity were identified. Clinical types of sleep disorders (presomnic, intrasomnic, postsomnic) were determined. It was found out that in mild brain injury, more significant changes in the structure of night sleep corresponding to intrasomnic disorders occurred.

Key words: traumatic brain injury, presomnic disorders, intrasomnic disorders, postsomnic disorders.


Завантажити статтю в форматі PDF (272 KB)
Наверх