Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ПСИХІАТРІЯ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСІХООСВІТИ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ БІПОЛЯРНОГО АФЕКТИВНОГО РОЗЛАДУ

Проф. Г. М. КОЖИНА, проф. В. І. КОРОСТІЙ, О. Ю. РЕЗУНЕНКО
Харківський національний медичний університет

Визначено клініко−психопатологічні особливості біполярного розладу у пацієнтів, які перебувають на лікуванні у стаціонарі. Комплексне лікування включало психофармакотерапію з використанням атипових нейролептиків і нормотиміків, психотерапевтичних програм у поєднанні із психоосвітніми тренінгами, що сприяло відновленню соціальної активності та успішній ресоціалізації пацієнтів.

Ключові слова: біполярний розлад, психоосвіта, клініко−психопатологічні особливості, ефективність лікування.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХООБРАЗОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА

А. М. КОЖИНА, В. И. КОРОСТИЙ, О. Ю. РЕЗУНЕНКО

Определены клинико−психопатологические особенности биполярного аффективного расстройства у пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Комплексное лечение включало психофармакотерапию с использованием атипичных нейролептиков и нормотимиков, психотерапевтических программ в сочетании с психообразовательными тренингами, что способствовало восстановлению социальной активности и успешной ресоциализации пациентов.

Ключевые слова: биполярное расстройство, психообразование, клинико−психопатологические особенности, эффективность лечения.

EFFICIENCY OF PSYCHOEDUCATION IN COMPLEX THERAPY FOR BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

H. M. KOZHINA, V. I. KOROSTIY, O. YU. REZUNENKO

Clinical and psychopathological features of bipolar affective disorder were determined in in−patients. The complex treatment included psychopharmacotherapy with atypical neuroleptics and normothymics, psychotherapy programs in combination with psychoeducating trainings, which promoted restoration of social activity and successful resocialization of the patients.

Key words: bipolar disorder, psychoeducation, clinical and psychopathological features, effectiveness of treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (151 KB)
Наверх