Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2014p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Особенности патогенеза фиброзно−кистозной мастопатии с превалированием кистозного компонента

Канд. мед. наук Л. В. Синявина
Харьковский областной клинический онкологический центр

Проведено определение уровня половых стероидов в сыворотке крови и кистозном содержимом у больных фиброзно−кистозной мастопатией с превалированием кистозного компонента. Показано, что у пациенток с макрокистозными изменениями в ткани молочной железы при отсутствии гипер−эстрогении в сыворотке крови отмечается "накопление" эстрадиола в кистозном содержимом.

Ключевые слова: фиброзно−кистозная мастопатия, макрокисты, уровень гормонов, лечение.

Особливості патогенезу фіброзно−кістозної мастопатії з превалюванням кістозного компонента

Л. В. Сінявіна

Проведено визначення рівня статевих стероїдів у сироватці крові і кістозному вмісті у хворих на фіброзно−кістозну мастопатію з превалюванням кістозного компонента. Показано, що у пацієнток із макрокістозними змінами у тканині молочної залози за відсутності гіперестрогенії в сироватці крові відзначено "накопичення" естрадіолу в кістозному вмісті.

Ключові слова: фіброзно−кістозна мастопатія, макрокісти, рівень гормонів, лікування.

Some aspects of pathogenesis of fibrocystic breast disease with prevalence of cystic component

L. V. Siniavina

Sex steroid level in the blood serum and cystic content was determined in patients with fibrocystic breast disease with prevalence of cystic component. In patients with macrocystic changes in the breast tissue with absence of absolute hyperestrogeny, accumulation of estradiol in the cystic content was noted.

Key words: fibrocystic breast disease, macrocysts, hormone levels, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (186 KB)
Наверх