Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2012p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Секреция антимюллерового гормона у больных с синдромом поликистозных яичников на фоне терапии ДИАНЕ-35

Канд. мед. наук Т. Л. Архипкина, канд. мед. наук Л. П. Любимова, О. В. Тяжелова
ГУ "Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского АМН Украины", Харьков

Выявлено повышение секреции у больных с синдромом поликистозных яичников антимюллерового гормона (АМГ). На фоне лечения диане-35 у 24% пациенток отмечена нормализация АМГ, у 24% - умеренное снижение, у 52% динамика секреции АМГ отсутствовала, что может указывать на различную степень поражения фолликулярного апарата у больных. Индивидуальный анализ уровня АМГ после проведенной терапии дает возможность оценить степень тяжести заболевания и служить тестом для решения вопроса о выборе дальнейшего лечения.

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, антимюллеров гормон, комбинированные оральные контрацептивы.

Секреція антимюллерового гормону у хворих із синдромом полікістозних яєчників на фоні терапії ДІАНЕ-35

Т. Л. Архіпкіна, Л. П. Любімова, О. В. Тяжелова

Виявлено підвищення секреції у хворих із синдромом полікістозних яєчників антимюллерового гормону (АМГ). На фоні лікування діане-35 у 24% пацієнток відзначено нормалізацію АМГ, у 24% - помірне зниження, у 52% динаміка секреції АМГ була відсутньою, що може вказувати на різний ступінь ураження фолікулярного апарату у хворих. Індивідуальний аналіз рівня АМГ після проведеної терапії надасть можливість оцінити ступінь тяжкості захворювання і стане тестом для вирішення питання щодо вибору подальшого лікування.

Ключові слова: синдром полікістозних яєчників, антимюллерів гормон, комбіновані оральні контрацептиви.

Anti-Muller hormone secretion in patients with polycystic ovary syndrome against a background of therapy with Diane-35

T. L. Archipkina, L. P. Liubimova, O. V. Tiazhelova

Increased secretion of anti-Muller hormone (AMH) was revealed in patients with polycystic ovary syndrome. In 24% of patients AMH normalized, in 24% reduced moderately, in 52% AMH secretion did not change against a background of treatment with Diane-35, which allows to emphasize various degree of disorders of the follicular apparatus in the patients. Individual analysis of AMH level after the therapy promotes assessment of the degree of the disease severity and can be a test in solving the question about the choice of further treatment.

Key words: polycystic ovary syndrome, anti-Muller hormone, combination oral contraceptives.


Завантажити статтю в форматі PDF (162 KB)
Наверх