Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2009p.

ГІГІЄНА, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Д. Ю. МАМЕДОВ
Азербайджанский медицинский университет, Баку,Азербайджанская Республика

Проведено исследование распространенности и влияния региональных условий на уровень заболеваемости бронхиальной астмой в Баку и Гяндже, на основании которого была создана компьютерная база данных. Значительное превышение (в 2−3 раза) распространенности и тяжести заболевания среди взрослого населения Баку объясняется неблагополучной экологией города.

Ключевые слова: бронхиальная астма, распространенность, региональные условия, уровень заболеваемости, Азербайджан.

ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВ НА ПОШИРЕНІСТЬ ТА РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Д. Ю. МАМЕДОВ

Проведено дослідження поширеності та впливу регіональних умов на рівень захворюваності бронхіальною астмою в Баку та Гянджі, на підставі якого було створено комп'ютерну базу даних. Значне перевищення (у 2−3 рази) поширеності та тяжкості захворювання серед дорослого населення Баку пояснюється несприятливою екологією міста.

Ключові слова: бронхіальна астма, поширеність, регіональні умови, рівень захворюваності, Азербайджан.

THE INFLUENCE OF REGIONAL CONDITIONS ON PREVALENCE AND INCIDENCE OF BRONCHIAL ASTHMA IN AZERBAIJAN

D. Yu. MAMEDOV

The prevalence of bronchial asthma and influence of local conditions on this disease in Baku and Giandks were investigated. The findings were used to create computer database. A considerable increase (2−3 times) of prevalence and severity of the disease in adult population of Baku can be explained by unfavorable ecology of the city.

Key words: bronchial asthma, prevalence, regional conditions, disease incidence, Azerbaijan.


Завантажити статтю в форматі PDF (107 KB)
Наверх