Previous Next

CURRENT ISSUE

№1' 2022

OTORHINOLARYNGOLOGY

International Medical Journal, Vol. 28., Iss. 1, 2022, P. 71−78.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2022-1-15)

PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF HYPERGLYCEMIA IN FORMATION OF THE COURSE PECULIARITIES OF ACUTE OTITIS MEDIA AND ITS COMPLICATIONS


Pochuieva T. V., Filatova G. A., Filatova I. V., Ievleva V. I.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Municipal Non−Profit Enterprise "City Clinical Hospital of Ambulance and Emergency Medicine named after Prof. O. I. Meshchaninov", Kharkiv City Council, Kharkiv, Ukraine

The study of the manifestations of acute otitis media in type 2 diabetes is becoming increasingly important. The clinical course of acute otitis media in combination with intracranial complications with hyperglycemia, severity of intoxication syndrome, presence and direction of changes in laboratory parameters, magnetic resonance imaging of the pyramids of the temporal bones and brain and features and therapeutic features were studied and comprehensively analyzed. It was found that in the vast majority of patients with hyperglycemia, acute otitis media was complicated by purulent meningitis and meningoencephalitis. The discrepancy between the history of acute otitis media, complaints, otoscopic picture on other objective data and laboratory parameters, the severity of intoxication syndrome, results of MRI of the temporal bones and intraoperative findings were found. The unidirectional tendency of growth of average daily glycemia and its fluctuations, content of glycosylated hemoglobin of blood serum in all groups of patients in the presence of reliable difference between them has been shown. The severity of endogenous intoxication, negative results of microbiological examination of blood, cerebrospinal fluid and contents of the middle ear with bacterial infection within moderate severity do not preclude the idea of "other", not primary bacterial pathogenetic mechanism of latent mastoiditis under the influence of hypermia. The presence of changes in laboratory parameters and MRI data in patients with newly diagnosed hyperglycemia, similar to the results of examination of the patients with diabetes, suggests that it should not be considered hyperglycemia of critical conditions. Therefore, it is advisable to conduct further examination in such patients to diagnose, correct hyperglycemia and the resulting pathogenetic mechanisms.

Key words: acute otitis media, otogenic meningitis, hyperglycemia, parathyroid hormone, leukocyte intoxication indices, fluctuations in average daily glycemia, magnetic resonance imaging of temporal bones.


REFERENCES


1. Zaporoshchenko A. Yu., Ryl'skaya O. G., Kravchenko S. V. Taktika lecheniya bol'nykh ostrym srednim otitom v sovremennykh usloviyakh. Zhurn. vushnikh, nosovikh і gorlovikh khvorob. 2013. № 3. S. 101−102.

2. Bezega M. І. Etіopatogenetichnii pіdkhіd do nadannya dopomogi patsієntam іz gostrim zapalennyam struktur seredn'ogo vukha. Problemi ekologії ta meditsini. 2017. T. 20, № 5−6. S. 3−13.

3. Kryukov A. I., Kunel'skaya N. L., Gurov A. V. Aktual'nye voprosy klinicheskoi kartiny i terapii ostrogo gnoinogo srednego otita. Meditsinskii sovet. 2015. № 7. S. 8−11.

4. Krivopalov A. A., Fanta I. V. Ostryi srednii otit: epidemiologiya, klassifikatsiya, etiologiya i lechenie. Meditsinskii sovet. 2016. № 4. S. 53−55. doi: https://doi.org/10.21518/2079−701X−2016−4−53−55.

5. Monasta L., Ronfani L., Marchetti F. Burden of disease caused by otitis media: systematic review and global estimates. PLoS One. 2012. Vol. 4 (7). e36226. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036226

6. The diagnosis and management of acute otitis media / A. S. Lieberthal et al. Pediatrics. 2013. Vol. 131, № 3. P. 964−999.

7. Pochuєva T. V. Suchasnі pіdkhodi do dіagnostiki ta lіkuvannya khvorikh z otogennimi vnutrіshn'ocherepnimi uskladnennyami: dis. d−ra med. nauk: 14.01.19. Kharkіv, 2010. 475 s.

8. Leskinen K., Jero J. Acute complications of otitis media in adults. Clin. Otolaryngol. 2005. № 30. R. 511−516. doi: https://doi.org/10.1111/j.1749−4486.2005.01085.x

9. Timen G. E., Bezega M. I. Kompleksnyi podkhod k lecheniyu patsientov s ostrym srednim otitom, oslozhnennym mastoiditom. Otorinolaringologiya. Vostochnaya Evropa. 2018. T. 20, № 1. S. 56−65.

10. Yanov Yu. K., Krivopalov Α. Α., Shcherbuk Yu. A. Klinicheskie osobennosti otogennykh vnutricherepnykh oslozhnenii na sovremennom etape. Vestn. otorinolaringologii. 2015. № 5. S. 23−29.

11. Bezega M. I., Rymar V. V. Etiologicheskii i patogeneticheskii podkhod k lecheniyu bol'nykh ostrym mastoiditom. Zhurn. vushnikh, nosovikh і gorlovikh khvorob. 2013. № 6. S. 28−33.

12. Dєєva Yu. V., Vasil'єv V. M., Naumenko O. M. Gostrі mastoїditi, suchasnі osoblivostі klіnіchnogo perebіgu ta lіkuvannya. Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2017. № 3. S. 29.

13. Osoblivostі klіnіchnogo perebіgu і suchasnі pіdkhodi do diferentsіiovanogo lіkuvannya negnіinikh vnutrіshn'ocherepnikh uskladnen' gostrikh serednіkh otitіv: metod. rek.; uklad. G. І. Garyuk, T. V. Pochuєva, І. V. Moroz, O. І. Get'mantseva; Ukraїns'kii tsentr naukovoї medichnoї іnformatsії і patentno−lіtsenzіinoї roboti. K., 2013. 34 s.

14. Porushennya funktsії vnutrіshn'ogo vukha u khvorikh z avtoіmunnim tireoїditom v stadії eutireozu / O. M. Naumenko, Yu. V. Dєєva, M. V. Tarasenko, N. M. Kobilyak. Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2018. № 1. S. 37−43.

15. Gavrilenko Yu. V. Aktual'nі problemi suchasnoї dіagnostiki і lіkuvannya khvorikh na tsukrovii dіabet dіtei ta doroslikh z privodu zakhvoryuvan' LOR−organіv. Zhurn. vushnikh, nosovikh і gorlovikh khvorob. 2014. № 3. S. 44−50.

16. Naumenko O. M., Dєєva Yu. V., Tarasenko M. V. Іmunologіchnі aspekti vplivu avtoіmunnogo protsesu v shchitovidnіi zalozі na stan slukhovoї funktsії osіb, khvorikh na avtoіmunnii tireoїdit v stanі eutireozu. Zhurnal vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2019. № 1. S. 77.

17. Porazheniya ukha pri autoimmunnykh zabolevaniyakh / O. V. Titarenko, O. A. Titarenko, I. V. Dobronravova, V. S. Lisovetskaya. Zhurn. vushnikh, nosovikh ta gorlovikh khvorob. 2018. № 5. S. 99.

18. Asfandiyarova N. S. A review of mortality in type 2 diabetes mellitus. Diabetes mellitus. 2015. № 18 (4). R. 12−21. doi: https://doi.org/10.14341/DM6846

19. The burden of mortality attributable to diabetes: realistic estimates for the year 2000 / G. Roglic et al. Diabetes Care. 2005. Vol. 28 (9). P. 2130−2135. doi: https://doi.org/10.2337/diacare.28.9.2130

20. Shestakova M. V. Kommentarii endokrinologa k Rekomendatsiyam po sakharnomu diabetu, prediabetu i serdechno−sosudistym zabolevaniyam ESC−EASD 2007. Diabetes mellitus. 2008. Vol. 11 (1). P. 97−99. doi: https://doi.org/10.14341/2072−0351−5955

21. WHO: Diabetes mortality: age−standardized death rate per 100 000 population 2000−2012. Both sexes, 2012. URL: http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/mortality/diabetes

22. Kliniko−immunologicheskaya kharakteristika techeniya khronicheskogo gnoinogo verkhnechelyustnogo sinusita u bol'nykh sakharnym diabetom / N. N. Popov, G. I. Garyuk, I. V. Filatova, E. V. Ognivenko. Mezhdunarodnyi meditsinskii zhurn. 2007. № 1. S. 103−107.

23. Malignant external otitis: factors predicting patient outcomes / S. S. Stern, E. Soudry, Y. Hamzany, B. Nageris. Am. J. Otolaryngol. 2016. № 37 (5). R. 425−430. doi: https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2016.04.005

24. Chin−Hong P. V. Infections in patients with diabetes mellitus: importance of early recognition? Treatment and prevention. Adv. Stud. Med. 2006. № 6 (2). R. 71−81.

25. Biryukova E. V., Gurov A. V., Yushkina M. A. Diabetes mellitus and pyoinflammatory diseases of ENT organs. Diabetes mellitus. 2012. № 15 (2). R. 54−59. doi: https://doi.org/10.14341/2072−0351−5519

26. Temporal bone osteomyelitis: the relationship with malignant otitis externa, the diagnostic dilemma, and changing trends / J. C. Chen, C. F. Yeh, A. S. Shiao, T. Y. Tu. Scientific World J. 2014. Vol. 591714. URL: https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/591714/

27. Minks D. P. Acute mastoiditis−the role of radiology. Clinical Radiology. 2013. Vol. 68 (4). P. 397−405. doi: https://doi.org/10.1016/j.crad.2012.07.019

28. Incidental diagnosis of mastoiditis on MRI / S. Polat et al. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2011. Vol. 268 (8). P. 1135−1138. doi: https://doi.org/10.1007/s00405−011−1506−1

29. Ruyatkina L. A., Lomova A. V., Ruyatkin D. S. Sostoyanie kostnoi tkani pri sakharnom diabete 2 tipa. Farmoteka. 2013. № 5. C. 25−31.

30. Brandy M. L. Bone health and diabetes. Medocographia. 2010. Vol. 32, № 4. P. 364−367.

31. Yamaguchi T., Sugimoto T. Bone metabolism and fracture risk in type 2 diabetes mellitus [Review]. Endocrine J. 2011. № 58 (8). R. 613−624. doi: https://doi.org/10.1507/endocrj.EJ11−0063

32. Effect of metabolic control on parathyroid hormone secretion in diabetic patients / F. J. A. Paula, C. M. M. Lanna, T. Shuhama, M. C. Foss. Braz. J. Med. Biol. Res. 2001. Vol. 34 (9). P. 1139−1145. doi: https://doi.org/10.1590/s0100−879x2001000900006

33. Sanders L. R. Giperparatireoz // Sekrety endokrinologii. 4−e izd., isprav. i dopoln.; per. s angl. M.: Binom, 2010. S. 175−184.

34. Rekomendatsii ESC/EASD po sakharnomu diabetu, prediabetu i serdechno−sosudistym zabolevaniyam. Rossiiskii kardiologicheskii zhurn. 2020. № 24 (4). 61 s.

Go on Top