Омельченко О. А.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Луцький А. С., Омельченко О. А.
Порівняльний аналіз морфологічного і гістохімічного стану ендометрію після отримання ооцитів при різних схемах підтримки лютеїнової фази
55 - 59
Наверх