Королевська А. Ю.

ОНКОЛОГІЯ
Слободянюк О. В., Старікова А. Б., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Слободянюк І. В.
Оцінка факторів ризику у хворих геронтологічного профілю з місцевопоширеним раком стравоходу в умовах поліморбідності
55 - 58
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Битяк С. Ю., Жидецький В. В., Старікова А. Б., Новіков Є. А.
Причини несприятливих наслідків хірургічного лікування пацієнтів зі стенозуючими захворюваннями стравоходу
23 - 27
ХІРУРГІЯ
Мінухін Д. В., Цивенко О. І., Королевська А. Ю., Тарасенко Л. Г., Мельник Д. Ю., Шкурат А. М.
Особливості дренування плевральної порожнини у хворих із гострою неспецифічною емпіємою плеври
39 - 42
ХІРУРГІЯ
Малоштан О. В., Смачило Р. М., Неклюдов А. О., Кльосова М. О., Волченко О. В., Голобородько М. М., Королевська А. Ю.
Холангіт як системний прояв гострої біліарної інфекції
43 - 47
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В.
Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією
30 - 35
Наверх