Битяк С. Ю.

ХИРУРГИЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю.
Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів
35 - 38
Наверх