Савенко Г. Ю.

ХИРУРГИЯ
Усенко А. Ю., Сидюк А. В., Климас А. С., Савенко Г. Ю.
Механический инвагинационный эзофагогастроанастомоз в профилактике послеоперационных осложнений у пациентов после резекции пищевода
19 - 22
ХИРУРГИЯ
Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Савенко Г. Ю.
Регресія маси тіла хворих на морбідне ожиріння після біліопанкреатичного шунтування у модифікації Hess − Marceau
31 - 34
Наверх