Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2021p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2021-2-8)

ВИХІДНІ ЗМІНИ ГЕМОДИНАМІКИ ТА ВОДНИХ СЕКТОРІВ ОРГАНІЗМУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕРЕДНІМ ХІРУРГІЧНИМ РИЗИКОМ ПРИ НЕВІДКЛАДНІЙ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Доц. О. В. КРАВЕЦЬ, В. В. ЄХАЛОВ, Д. А. КРІШТАФОР
КЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро, Україна

Вивчено зміни з боку гемодинаміки й водних секторів організму у пацієнтів під впливом невідкладної патології органів черевної порожнини. Наведено нові дані про особливості рідинного перерозподілу, які формують пристосувальні зміни центральної і периферичної гемодинаміки, а також порушують патерн транспорту й обміну кисню на тлі попередніх патологічних втрат рідини у зазначеного контингенту пацієнтів.

Ключові слова: центральна та периферична гемодинаміка, водні сектори організму, середній хірургічний ризик, невідкладна абдомінальна хірургія.

ИСХОДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ И ВОДНЫХ СЕКТОРОВ ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ СО СРЕДНИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ ПРИ НЕОТЛОЖНОЙ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

О. В. КРАВЕЦ, В. В. ЕХАЛОВ, Д. А. КРИШТАФОР

Изучены изменения со стороны гемодинамики и водных секторов организма у пациентов под влиянием неотложной патологии органов брюшной полости. Приведены новые данные об особенностях жидкостного перераспределения, формирующих приспособительные изменения центральной и периферической гемодинамики, а также нарушающих паттерн транспорта и обмена кислорода на фоне предшествующих патологических потерь жидкости у указанного контингента пациентов.

Ключевые слова: центральная и периферическая гемодинамика, водные секторы организма, средний хирургический риск, неотложная абдоминальная хирургия.

INITIAL CHANGES IN HEMODYNAMICS AND BODY WATER SECTORS IN PATIENTS WITH AVERAGE SURGICAL RISK DURING URGENT ABDOMINAL CAVITY PATHOLOGY

O. V. KRAVETS, V. V. YEKHALOV, D. A. KRISHTAFOR

Changes in hemodynamics and body water sectors in the patients under the influence of urgent pathology of the abdominal cavity have been studied. New data on the features of fluid redistribution, which form adaptive changes in central and peripheral hemodynamics, as well as disrupt the pattern of transport and oxygen exchange on the background of previous pathological fluid loss in the patients with urgent pathology of the abdominal cavity have been presented.

Key words: central and peripheral hemodynamics, body water sectors, average surgical risk, emergency abdominal surgery.
REFERENCES


1. Nevіdkladna khіrurgіya organіv cherevnoї porozhnini (standarti organіzatsії ta profesіino orієntovanі algoritmi nadannya medichnoї dopomogi); za red. P. D. Fomіna, O. Yu. Usenko, Ya. S. Bereznits'kogo. K.: Bіblіoteka "Zdorov'ya Ukraїni", 2018. 354 s.

2. Aggarwal G., Peden C. J., Quiney N. F. Improving Outcomes in Emergency General Surgery Patients: What Evidence Is Out There // Anesth. Analg. 2017. № 125 (4). R. 1403−1405. doi: 10.1213/ANE.0000000000002190

3. Snegirev F. G. Postup і maibuttya ukraїns'koї khіrurgії // Ukr. med. chasopis. 2019. T. 1, № 1. S. 95−96.

4. Murray D. Improving outcomes following emergency laparotomy // Anaesthesia. 2014. № 69. R. 300−305. doi: 10.1111/anae.12620

5. Risk assessment tools validated for patients undergoing emergency laparotomy: a systematic review / C. M. Oliver et al. // Br. J. of Anaesthesia. 2015. № 115 (6). R. 849−860. doi: 10.1093/bja/aev350

6. Carlisle J. B. Risk prediction models for major surgery: composing a new tune // Anaesthesia. 2019. № 74. R. 7−12. doi:10.1111/anae.14503

7. Vivekanand K. H., Mohankumar K. Clinical Outcome of Emergency Laparotomy: Our Experience at tertiary care centre (A case series) // International J. of Biomedical and Advance Research. 2015. № Vol. 6 (10). R. 709−714. doi:10.7439/IJBAR.V6I10.2578.Завантажити статтю в форматі PDF (147 KB)
Наверх