Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2020p.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-2-15)

АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ У НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІЙСЬКОВО−МЕДИЧНОМУ КЛІНІЧНОМУ ЦЕНТРІ "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ"

Проф. Т. А. БІБІК1, канд. мед. наук О. І. ГРЕЧАНИК2, проф. Р. Я. АБДУЛЛАЄВ3
1 Українська військово−медична академія, Київ
2 Національний військово−медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", Київ
3 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Проведено клініко−анатомічний аналіз, створено класифікацію лікарських помилок, які найчастіше трапляються в умовах військового лікувально−профілактичного закладу, основними з яких були: нерозпізнане основне захворювання, його атиповий перебіг, недоліки ведення медичної документації та організації лікувального процесу. Виявлено недоліки надання медичної допомоги, їх причини та визначено заходи щодо їх попередження та зменшення.

Ключові слова: Національний військово−медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", недоліки надання медичної допомоги, військовослужбовці.

АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ВОЕННО−МЕДИЦИНСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ "ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ"

Т. А. БИБИК, Е. И. ГРЕЧАНЫК, Р. Я. АБДУЛЛАЕВ

Проведен клинико−анатомический анализ, создана классификация врачебных ошибок, которые чаще всего встречаются в условиях военного лечебно−профилактического учреждения, основными из которых были: нераспознанное основное заболевание, его атипичное течение, недостатки ведения медицинской документации и организации лечебного процесса. Выявлены недостатки оказания медицинской помощи, их причины и определены меры по их предупреждению и уменьшению.

Ключевые слова: Национальный военно−медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь", недостатки оказания медицинской помощи, военнослужащие.

ANALYSIS OF SHORTCOMINGS IN MEDICAL CARE PROVIDING TO SERVICEMEN IN THE NATIONAL MILITARY MEDICAL CLINICAL CENTER "MAIN MILITARY CLINICAL HOSPITAL"

T. A. BIBIK, O. I. HRECHANYK, R. Ya. ABDULLAIEV

A clinical and anatomical analysis was performed, medical errors which most often occur in a military treatment and prevention facility have been classified, the main of those were as follows: unrecognized underlying disease, its atypical course, shortcomings of medical records and treatment process. Deficiencies in medical care provision, their causes and measures to prevent and reduce have been revealed.

Key words: National Military Medical Clinical Center "Main Military Clinical Hospital", shortcomings in medical care provision, servicemen.
REFERENCES


1. Titikalo R. S., Gandzіi T. V. Lіkars'ka (medichna) pomilka: medichne ta pravove ponyattya // Yuridichnii vіsnik. 2014. № 3 (32). S. 99−103. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Npnau_2014_3_21

2. Antonov S. V. Medichna pomilka: yuridichnii aspekt // Medichne pravo. 2008. № 10 (56). S. 94−96.

3. Chernikov E. Є., Zaretskii M. M., Chernikova N. M. Vrachebnaya oshibka: nevezhestvo ili khalatnost'? // Ukraїns'kii medichnii chasopis. 2009. № 2 (70). S. 70−73.

4. Bіlets'ka G. A. Prichini viniknennya lіkars'kikh pomilok v medichnіi praktitsі na suchasnomu etapі // Teorіya і praktika pravoznavstva. 2015. № 1 (7). S. 1−13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_32

5. Malyaєva E. O. Sprichinennya smertі medichnimi pratsіvnikami v rezul'tatі medichnogo eksperimentu: problemi krimіnal'noї vіdpovіdal'nostі // Medichne pravo. 2004. № 2 (6). S. 22−42.

6. Bobrov O. E. Vrachebnaya oshibka ili professional'noe nevezhestvo? Mify, illyuzii, real'nost' // Lekar'. 2008. № 1−2. S. 6−12.

7. Stetsenko S. G. Lіkars'ka pomilka і neshchasnii vipadok v praktitsі roboti zakladіv okhoroni zdorov'ya: pravovі aspekti // Ekspert−krimіnalіst. 2006. № 2. S. 28−31.

8. Stetsenko S. G. Khto і koli vіdpovіdatime za khvorobi і peredchasne vimirannya ukraїntsіv? // Vashe zdorov'ya. 2007. № 47. S. 60−63.Завантажити статтю в форматі PDF (104 KB)
Наверх