Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СИНДРОМОМ БІОЛОГІЧНО НЕАКТИВНОГО ГОРМОНУ РОСТУ

Доц. Н. А. СПРИНЧУК
ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України", Київ, Україна

Визначено частоту синдрому біологічно неактивного гормону росту серед хворих із низькорослістю. Описано фенотип, досліджено особливості анамнезу, фізичного та статевого розвитку пацієнтів.

Ключові слова: синдром біологічно неактивного гормону росту, частота, фенотип, фізичний і статевий розвиток.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БИОЛОГИЧЕСКИ НЕАКТИВНОГО ГОРМОНА РОСТА

Н. А. СПРИНЧУК

Определена частота синдрома биологически неактивного гормона роста среди больных с низкорослостью. Описан фенотип, исследованы особенности анамнеза, физического и полового развития пациентов.

Ключевые слова: синдром биологически неактивного гормона роста, частота, фенотип, физическое и половое развитие.

CLINICAL FEATURES OF PATIENTS WITH SYNDROME OF BIOLOGICALLY INACTIVE GROWTH HORMONE

N. A. SPRYNCHUK

The frequency of the biologically inactive growth hormone syndrome in the patients with short stature was determined. The phenotype has been described, the anamnesis features, physical and sexual development of the patients have been examined.

Key words: biologically inactive growth hormone syndrome, frequency, phenotype, physical and sexual development.


Завантажити статтю в форматі PDF (147 KB)
Наверх