Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

КЛІНІКО−ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРІОДУ

А. А. НОВІКОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Визначено причини виникнення особливостей маткових кровотеч пубертатного періоду. Етіологічними факторами маткових кровотеч пубертатного періоду є дисгармонія фізичного і статевого розвитку, а також спадкова схильність до порушень менструального циклу. У дівчат−підлітків спостерігаються збільшення об’єму яєчників із розвитком фолікулярних кіст, гіперпластичні процеси і посилення кровотоку в ендометрії.

Ключові слова: аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду, система гемостазу, гормональні порушення.

КЛИНИКО−ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

А. А. НОВИКОВА

Определены причины возникновения маточных кровотечений пубертатного периода. Этиологическими факторами маточных кровотечений пубертатного периода являются дисгармония физического и полового развития, а также наследственная предрасположенность к нарушениям менструального цикла. У девочек−подростков наблюдаются увеличение объема яичников с развитием фолликулярных кист, гиперпластические процессы и усиление кровотока в эндометрии.

Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения пубертатного периода, система гемостаза, гормональные нарушения.

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ABNORMAL PUBERTAL UTERINE BLEEDING

A. A. NOVIKOVA

The causes of features of pubertal uterine bleeding are determined. The etiological factors of pubertal uterine bleeding are disorders of physical and sexual development, as well as hereditary predisposition to menstrual cycle disorders. Female adolescents show an increase in ovarian volume with the development of follicular cysts, hyperplastic processes and increased blood flow in the endometrium.

Key words: abnormal pubertal uterine bleeding, hemostasis system, hormonal disorders.


Завантажити статтю в форматі PDF (128 KB)
Наверх