Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

МЕДИКО−СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

П. О. ТРЕГУБ, проф. В. А. ОГНЄВ, проф. М. І. БЕРЕЗКА
Харківський національний медичний університет, Україна

На основі отриманих даних проведеного дослідження з вивчення розповсюдженості хронічного панкреатиту, якості життя хворих, факторів ризику, якості медичного обслуговування та реабілітаційних заходів розроблено оптимізовану модель реабілітації пацієнтів.

Ключові слова: хронічний панкреатит, реабілітація, модель реабілітації.

МЕДИКО−СОЦИАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

П. О. ТРЕГУБ, В. А. ОГНЕВ, Н. И. БЕРЕЗКА

На основе полученных данных проведенного исследования по изучению распространенности хронического панкреатита, качества жизни больных, факторов риска, качества медицинского обслуживания и реабилитационных мероприятий разработана оптимизированная модель реабилитации пациентов.

Ключевые слова: хронический панкреатит, реабилитация, модель реабилитации.

MEDICAL AND SOCIAL SUBSTANTIATION OF AN OPTIMIZED MODEL OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS

P. O. TREHUB, V. A. OHNIEV, M. I. BEREZKA

On the basis of the data of the research on chronic pancreatitis, patients’ quality of life, risk factors, quality of health services and rehabilitation measures, an optimized rehabilitation model of patients with chronic pancreatitis was developed.

Key words: chronic pancreatitis, rehabilitation, rehabilitation model.


Завантажити статтю в форматі PDF (119 KB)
Наверх