Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

НЕВРОЛОГІЯ

АНАЛІЗ ПРИЧИН ФОРМУВАННЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕПІЛЕПСІЇ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Доц. О. Ю. СУХОНОСОВА
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано результати аналізу чинників абсолютної та відносної фармакорезистентності епілепсії у дітей. Показано, що астено− та ятрогенні причини фармакорезистентності підлягають корекції.

Ключові слова: діти, епілепсія, фармакорезистентність.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ФОРМИРОВАНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

О. Ю. СУХОНОСОВА

Представлены результаты анализа факторов абсолютной и относительной фармакорезистентности эпилепсии у детей. Показано, что астено− и ятрогенные причины фармакорезистентности подлежат коррекции.

Ключевые слова: дети, эпилепсия, фармакорезистентность.

ANALYSIS OF CAUSES OF EPILEPSY PHARMACORESISTANCE FORMATION IN CHILDREN AND WAYS OF OVERCOMING IT

O. Yu. SUKHONOSOVA

The article presents the results of the analysis of the factors of absolute and relative epilepsy pharmacoresistance in children. It is shown that asthenogenic and iatrogenic causes of pharmacoresistance are subject to correction.

Key words: children, epilepsy, pharmacoresistance.


Завантажити статтю в форматі PDF (119 KB)
Наверх