Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

РІЗНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОЖИРІННЯ ТА НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Проф. В. А. ОГНЄВ, К. Г. ПОМОГАЙБО
Харківський національний медичний університет, Україна

Вивчено вплив біологічних, соціально−гігієнічних, соціально−економічних і психологічних факторів ризику розвитку надлишкової маси тіла та ожиріння у дітей та підлітків віком від 10 до 17 років. Установлено, що провідними факторами ризику були біологічні (сімейна схильність до зайвої ваги, наявність обтяженої спадковості щодо цукрового діабету 2−го типу і гіпертонічної хвороби) та соціально−гігієнічні (нераціональне харчування, порушення режиму харчування і знижена рухова активність). На розвиток досліджуваної патології певний вплив мали психологічні та соціально−економічні фактори.

Ключові слова: ожиріння, надлишкова маса тіла, фактори ризику, діти та підлітки.

РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В. А. ОГНЕВ, К. Г. ПОМОГАЙБО

Изучено влияние биологических, социально−гигиенических, социально−экономических и психологических факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения у детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Установлено, что ведущими факторами риска были биологические (семейная предрасположенность к избыточному весу, наличие отягощенной наследственности по сахарному диабету 2−го типа и гипертонической болезни) и социально−гигиенические (нерациональное питание, нарушение режима питания и сниженная двигательная активность). На развитие исследуемой патологии определенное влияние имели психологические и социально−экономические факторы.

Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, факторы риска, дети и подростки.

VARIOUS ASPECTS OF OBESITY AND OVERWEIGHT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

V. A. OHNIEV, K. H. POMOHAIBO

The influence of biological, socio−hygienic, socio−economic and psychological factors of the risk of overweight and obesity in children and adolescents aged 10−17 was studied. It was found out that the leading risk factors were biological (family predisposition to overweight, the presence of hereditary predisposition to type 2 diabetes and hypertension) and social and hygienic (inappropriate diet, violation of diet and reduced motor activity). Psychological and socio−economic factors influenced he development of the studied pathology.

Key words: obesity, excess body weight, risk factors, children and adolescents.


Завантажити статтю в форматі PDF (113 KB)
Наверх