Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СЕРОЗНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ

Проф. Г. І. ГАРЮК1, доц. О. О. КУЛІКОВА1, Ю. В. ЛОЗОВА2, А. В. ЧУМАКОВА1, В. Л. ДАВИДЕНКО1
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Міська клінічна лікарня № 30, Харків, Україна

Проведено аналіз архівного матеріалу, який показав зростання як загальної кількості гострих середніх отитів по роках, так і збільшення кількості секреторного середнього отиту, що потребує негайного повноцінного лікування (у тому числі хірургічного) для профілактики переходу його в більш тяжкі форми. Установлено поширену інфікованість вірусом Епштейна − Барр, що потребує, окрім традиційних втручань, специфічного лікування.

Ключові слова: секреторний середній отит, етіологія, обстеження, лікування.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРОЗНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ

Г. И. ГАРЮК, Е. А. КУЛИКОВА, Ю. В. ЛОЗОВАЯ, А. В. ЧУМАКОВА, В. Л. ДАВИДЕНКО

Проведен анализ архивного материала, который показал возрастание как общего количества острых средних отитов по годам, так и увеличение количества секреторного среднего отита, который требует немедленного полноценного лечения (в том числе хирургического) для профилактики перехода его в более тяжелые формы. Установлено распространенное инфицирование вирусом Эпштейна − Барр, что требует, помимо обычных вмешательств, специфического лечения.

Ключевые слова: секреторный средний отит, этиология, обследование, лечение.

STATISTICAL ANALYSIS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SEROUS OTITIS MEDIA IN CHILDREN

H. I. HARIUK, O. O. KULIKOVA, Yu. V. LOZOVA, A. V. CHUMAKOVA, V. L. DAVYDENKO

The analysis of archival material revealed the increase of both the total number of acute otitis media averaged over the years, as well as the increase in the amount of secretory otitis media, which requires immediate, full−scale treatment (including surgical) to prevent its transition into more severe forms. Wide−spread infection with Epstein − Barr virus, which requires, in addition to traditional interventions, specific treatment, was established.

Key words: secretory otitis media, etiology, investigation, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (98 KB)
Наверх