Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2017p.

ХІРУРГІЯ

ГАСТРОСТОМІЯ НА ШИЇ ПРИ ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИЦІ

А. Ю. БОДРОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Проаналізовано результати одномоментної езофагогастропластики з використанням трансхіатального доступу та формуванням гастростоми на шиї у хворих із протяжними післяопіковими рубцевими стриктурами стравоходу.

Ключові слова: езофагогастропластика, гастростома на шиї, трансхіатальний доступ.

ГАСТРОСТОМИЯ НА ШЕЕ ПРИ ЭЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКЕ

А. Ю. БОДРОВА

Проанализированы результаты одномоментной эзофагогастропластики с использованием трансхиатального доступа и формированием гастростомы на шее у больных с протяженными послеожоговыми рубцовыми стриктурами пищевода.

Ключевые слова: эзофагогастропластика, гастростома на шее, трансхиатальный доступ.

NECK GASTROSTOMY AT ESOPHAGOGASTROPLASTY

A. YU. BODROVA

The results of single−step esophagogastroplasty with transhiatal approach and neck gastrostomy in patients with esophageal strictures due to burn scars were analyzed.

Key words: esophagogastroplasty, neck gastrostomy, transhiatal approach.


Завантажити статтю в форматі PDF (259 KB)
Наверх