Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2017p.

ОРТОПЕДІЯ

ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТОРЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ У ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ВИБУХОВИХ ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОГРУДНОГО ТА ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛІВ ХРЕБТА

Проф. В. О. РАДЧЕНКО1, канд. мед. наук К. О. ПОПСУЙШАПКА1, д-р мед. наук І. Ф. ФЕДОТОВА1, канд. мед. наук О. А. СІРЕНКО1, канд. мед. наук І. В. ФЕКЛІНА2
1 ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України", Харків
2 Обласна клінічна лікарня, КУОЗ "Центр екстренної медичної допомоги і медицини катастроф", Харків, Україна

Визначено особливості й дано оцінку магніторезонансної томографії при вибухових переломах нижньогрудного й поперекового відділів хребта. Відзначено, що це дослідження дає змогу оцінити стан міжхребцевого диска, зв'язок, а також наявність та локалізацію гематоми, на основі чого можна спрогнозувати подальший перебіг регенерації хребтового сегмента.

Ключові слова: МРТ−дослідження, вибуховий перелом, хребет.

ОСОБЕННОСТИ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

В. А. РАДЧЕНКО, К. А. ПОПСУЙШАПКА, И.Ф. ФЕДОТОВА, А. А. СИРЕНКО, И. В. ФЕКЛИНА

Определены особенности и дана оценка магниторезонансной томографии при взрывных переломах нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Отмечено, что данное исследование позволяет оценить состояние межпозвонковых дисков, связок, а также наличие и локализацию гематомы, на основании чего можно спрогнозировать течение регенерации позвоночного сегмента.

Ключевые слова: МРТ−исследование, взрывной перелом, позвоночник.

PECULIARITIES OF MRI AT VISUALIZATION OF BURST FRACTURES OF THE LOWER THORACIC AND LUMBAR SPINE

V. O. RADCHENKO, K. O. POPSUISHAPKA, I. F. FEDOTOVA, O. A. SIRENKO, I. V. FEKLINA

MRI peculiarities were investigated and assessed at burst fractures of the lower thoracic and lumbar spine. This work allowed evaluation of the state of the intervertebral discs, ligaments, hematoma presence and location, which can be used to predict the further regeneration of the spinal segment.

Key words: MRI, burst fracture, spine.


Завантажити статтю в форматі PDF (462 KB)
Наверх