Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2015p.

ОРТОПЕДІЯ

РЕПАРАТИВНА МЕТОДИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА

А. В. ЛІТОВЧЕНКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Експериментально обґрунтовано, що найбільша кількість клітинних попередників хондрогенезу локалізована на межі ендоста і кістковомозкової порожнини. Запропоновано репаративну хірургічну методику лікування хворих із хондромаляцією суглобового хряща. Проведено порівняльну оцінку клінічної ефективності артроскопічної тунелізації кістковомозкової порожнини при хондромаляції 3 і 4−го ступенів і підхрящевій тунелизації.

Ключові слова: колінний суглоб, хондромаляція, суглобовий хрящ.

РЕПАРАТИВНАЯ МЕТОДИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ХРЯЩА КОЛЕННОГО СУСТАВА

А. В. ЛИТОВЧЕНКО

Экспериментально обосновано, что наибольшее количество клеточных предшественников хондрогенеза локализовано на границе эндоста и костномозговой полости. Предложена репаративная хирургическая методика лечения больных с хондромаляцией суставного хряща. Проведена сравнительная оценка клинической эффективности артроскопической туннелизации костномозговой полости при хондромаляции 3 и 4−й степеней и подхрящевой туннелизации.

Ключевые слова: коленный сустав, хондромаляция, суставный хрящ.

REPARATIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT FOR DEFECTS IN KNEE CARTILAGE

A. V. LITOVCHENKO

It was proven experimentally that the greatest number of chondrogenesis progenitor cells is localized at the boundary of endosteum and the medullary canal. Reparative surgical technique for treatment of patients with chondromalacia of the articular cartilage was proposed. The clinical efficacy of medullary cavity arthroscopic microfracturing at grade 3 and 4 chondromalacia and subchondral tunneling was compared.

Key words: knee, chondromalacia, articular cartilage.


Завантажити статтю в форматі PDF (680 KB)
Наверх