Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2012p.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

ЛЕКАРСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ПРОБЛЕМЕ ПОБОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Проф. Э. Н. СОЛОШЕНКО
ГП "Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины", Харьков

Представлено современное состояние проблемы лекарственной болезни и побочного действия лекарственных средств, нерешенные и спорные вопросы диагностики и лечения.

Ключевые слова: побочное действие лекарственных средств, лекарственная болезнь, диагностика, лечение.

ЛІКАРСЬКА ХВОРОБА В ПРОБЛЕМІ ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Е. М. СОЛОШЕНКО

Представлено сучасний стан проблеми лікарської хвороби та побічної дії лікарських засобів, невирішені та суперечливі питання діагностики і терапії.

Ключові слова: побічна дія лікарських засобів, лікарська хвороба, діагностика, лікування.

DRUG DISEASE IN THE PROBLEM OF SIDE EFFECT OF DRUGS: MODERN STATE. DISPUTABLE QUESTIONS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT

E. N. SOLOSHENKO

The modern state of the problem of drug disease and side effect of drugs, disputable questions of diagnosis and treatment are presented.

Key words: side effect of drugs, drug disease, diagnosis, treatment.


Завантажити статтю в форматі PDF (203 KB)
Наверх